Kıyamet saati yakındır
Kıyametin alametleri olduğu Kuran'da bildirilmiştir
Kıyametin yakın olduğu Kuran'da açıkça haber verilmiştir
Toplumların helak edilmeden önce kutsal bir kitap gönderilerek uyarılması "Allah'ın sünneti"dir
Allah, elçi göndermediği toplumu yıkıma uğratmayacağını vaat etmiştir
İslam ahlakı yeryüzünde hakim olacaktır
Hz. İsa'nın yeryüzüne dönüşü Kuran'da haber verilmiştir
Ay'ın yarılması bir kıyamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin çıkışı kıyamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbetü'l-Arz

Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da işaret olduğunu bildiren çeşitli hadisleri vardır
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye işaret eden ayetler
Peygamberimizin açıkladığı alametler birbiri ardınca ve belirtildiği biçimde içinde bulunduğumuz çağda yaşanmaktadır

Mehdi'nin gelişinde şüphe yoktur

Mehdi hakkındaki hadisler mütevatirdir
İslam alimlerinin Mehdi'nin gelişi ile ilgili izahları

Mehdi'nin çıkış alametleri

Fitnelerin çoğalması
Her tarafa yayılan fitne
Haramların helal sayılması
İran-Irak savaşı
Afganistan'ın işgali
Fırat'ın suyunun kesilmesi
Ramazan Ayı'nda ay ve güneş tutulmaları
Güneş'ten bir alametin belirmesi
Kuyruklu yıldızın doğması
Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması
Doğu tarafından bir ateşin görünmesi
Büyük olayların ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi
Sistemlerin değişmesi
Müslümanların baskı görmesi
Tozlu dumanlı, karanlık fitne
Yaygın katliamlar
Masum insanların katledilmesi
Mehdi'den ümit kesilmesi
Fakirliğin ve açlığın artması
Ekonomik durumun kötüleşmesi
Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi
Mısır'ın esir düşmesi
Allah'ın açıkça inkar edilmesi
Savaşlar ve anarşi
Büyük şehirlerin yok olması: Savaşlar ve afetler
Harap Olmuş Yerlerin İmarı, İmar Edilmiş Yerlerin Tahribi
Depremlerin çoğalması
Cinayetlerin artması
Kişinin kardeşini öldürmesi
İnsanların liderlerini öldürmesi
Ahlaki çöküş

Peygamberimiz Mehdi'nin çıkışını ve Altınçağ'ı müjdelemiştir

Peygamberimiz (SAV) Hz. İsa'nın geleceğini müjdelemiştir

Kuran'da Meryem Oğlu İsa Mesih

Hz. Meryem'in Doğumu ve Yetişmesi
Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelişi
Hz. İsa'nın Allah katından bir kelime olması
Hz. İsa'nın doğumu
Hz. İsa'nın beşikte iken konuşması
Hz. İsa'nın gösterdiği mucizeler
Hz. İsa'nın dini tebliğ etmesi ve karşılaştığı zorluklar
Yahudilerin Hz. İsa'yı Öldürdüklerini İddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin Ölümü Nasıl Anlatılıyor?

Hz. İsa'nın Yeryüzüne Dönüşü

Yüzyıl Sonra Diriltilen Adam
Kehf Ehli'nin Yıllar Sonra Uyandırılmaları

Risale-i Nur Külliyatı'nda Hz. İsa

Hz. İsa'yı Nasıl Tanıyabiliriz?

Hz. İsa'yı Kimler Tanıyabilecektir?
Hz. İsa'yı Hangi Özellikleriyle Tanıyabiliriz?

Sonsöz

Peygamberimiz Altınçağ’ı cennet benzeri özelliklerle tasvir etmiştir

Altınçağ’da görülmemiş bir bolluk olacaktır

Teknolojik gelişmeler Altınçağ’daki bolluğun sağlanmasına uygun ortam oluşturacaktır
Çöller yeşertilecektir
Hayat pahalılığı ve darlık yılları bitecektir

En ileri teknoloji insanların kullanımına girecektir

Ulaşım teknolojisinde büyük atılım yaşanacaktır
İletişim alanındaki gelişmeler insanlığa hizmet edecektir
Bilgisayar ve internet teknolojisi yeryüzünde refaha vesile olacaktır

Altınçağ, bilimsel alanda bugüne kadar görülmemiş gelişmelere sahne olacaktır

Tıpta ve genetik biliminde çok büyük ilerlemeler kaydedilecektir

Altınçağ’da üstün bir sanat anlayışı hakim olacaktır

Altınçağ, gelişmiş sanat anlayışı açısından Hz. Süleyman dönemi ile benzerlikler gösterecektir
Altınçağ’da cennete benzer bir ortam oluşacaktır

Kuran ahlakının tüm incelikleriyle yaşanması Altınçağ’ın bir özelliğidir

“Yeryüzü adaletle dolacaktır”

“Güzellik yapan” insanlara vaat edilen “barış yurdu” altınçağ’da tam anlamıyla yaşanacaktır
Din aslına dönecektir

Kehf Suresi peygamberimizin dikkat çektiği bir suredir

Kehf Suresi'nde sırlar ve ahir zamana dair işaretler bulunmaktadır

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin olağanüstü durumu anlatılmaktadır

Ashab-ı Kehf'in gizliliği belirli bir süreye kadar devam etmiştir
Kralın karşısında inançlarını açıkça dile getirmişlerdir
Kendi milletlerine Allah'ın dinini tebliğ etmişlerdir
İnkarcıların fikir sisteminden tamamen uzaklaşmışlardır
Kehf Ehli'nin yaşamlarından alınacak bazı dersler
Kehf Ehli kendilerini gizlemek zorunda kalmışlardır

Kehf Kıssası'nda kıyamet alametlerine ve ahir zamana yönelik önemli işaretler vardır

Onların sayısını sadece Allah ve az sayıda kişi bilmektedir
Ashab-ı Kehf'in mağarada kalış süresi

Hz. Musa ve Hz. Hızır Kıssası

Hz. Musa ve genç yardımcısının "iki denizin birleştiği yere" yaptıkları yolculuk
Balık, buluşm a yerinin tam olarak belirlenmesinde bir işaret olmuştur
Hz. Musa'nın üstün merhamet ve ilim sahibi Hz. Hızır ile buluşması
Hz. Musa tabi olmak için Hz. Hızır'dan izin istemiştir
Hz. Hızır'ın Hz. Musa'ya verdiği cevap
Hz. Musa inşallah diyerek söz vermiştir
Hz. Hızır Hz. Musa'dan açıklayıncaya kadar kendisine soru sormamasını istemiştir
Hz. Hızır bindikleri gemiyi delmiştir
Hz. Musa Hz. Hızır'dan aldığı eğitimin devam etmesini talep etmiştir
Hz. Hızır'ın çocuğu öldürmesine Hz. Musa'nın gösterdiği tepki
Hz. Hızır'dan aldığı derslerin devamı için Hz. Musa'nın bulduğu çözüm
Kasaba halkının Hz. Musa ve Hz. Hızır'ı konuklamaktan kaçınmaları
Hz. Musa'nın sorduğu son soru, aralarında ayrılma vaktinin geldiğinin bir işareti olmuştur
Hz. Hızır'ın gemiyi delmesinin nedenleri
Allah, çocuğun canını almak için Hz. Hızır'ı vesile etmiştir
Hz. Hızır'ın öksüz çocuklara ait olan duvarı inşa etmesinin hikmeti

Kehf Suresi'nde Hz. Zülkarneyn hakkında önemli bilgiler verilmiştir

Hz. Zülkarneyn güçlü bir iktidara ve üstün bir ilme sahiptir
Hz. Zülkarneyn'in batıya yolculuğu
Hz. Zülkarneyn sadece bir devlet adamı ve hakim değil, aynı zamanda bir mürşittir
Hz. Zülkarneyn'in doğuya yolculuğu
Hz. Zülkarneyn'in üçüncü yolculuğu
Hz. Zülkarneyn, kendisinden yardım istenilen bir liderdir
Hz. Zülkarneyn yaptığı yardım karşılığında hediye almamıştır
Hz. Zülkarneyn ileri bir inşaat teknolojisi kullanmıştır
Hz. Zülkarneyn tarafından yapılan set aşılamamıştır

Kehf Suresi'ndeki bazı ayetlerin ebced değerleri günümüze çok yakın zamanlara bakmaktadır

Hz. Süleyman'a o güne kadar benzeri görülmemiş bir mülk verilmiştir

Hz. Süleyman'a kuşların konuşma dili öğretilmiştir

Hz. Süleyman'ın dişi karıncayı anlaması

Ahir Zamana yönelik müjdeler

Mehdi döneminde, Hz. Süleyman ve Hz. Zülkarneyn dönemleriyle olan benzerlikler

Mehdi'nin dünya hakimiyeti
Mehdi'nin sahip olduğu özel ilim ve Hz. Süleyman'a ve Hz. Zülkarneyn'e bağışlanan büyük ilimler
Hayvan sevgisine önem vermeleri
Barış yanlısı olmaları ve diplomasi yolunu tercih etmeleri
Din ahlakına davet konusunda kararlı olmaları ve hızlı davranmaları
İmar işlerine büyük önem verilmesi
Zenginliği ve ihtişamı, İslam'ın menfaati ve Allah'ın rızası için kullanmaları

Mehdi'nin Çeşitli Özellikleri

Cennetle Müjdelenmesi
Zamanın En Hayırlısı Olması
İsminin Peygamberlere Gelen Kitaplarda Geçmesi
Güzel Ahlaklı Olması
Herkes Tarafından Çok Sevilmesi
Mücadeleci Olması
Irsadı (Tebliğ Gücü)
Vehbi İlmi
Cifr (Ebced) İlmini Bilmesi
Islah Edilmesi
Nübüvvet Yolunda Olması
Sıkıntı Ve Zorluklarla Karşılaşılması
Gözetlenmesi - Takib Edilmesi
Deccal'ın Mehdi'ye Eziyet Etmeye Calışması
Hakkında Olumsuz Propaganda Yapılması
Hicreti
Hilyesi
Konuşması

Mehdi'nin Fiziksel Özellikleri

Mehdi'nin Çıkış Zamanı

Mehdi Hakkındaki Çeşitli Konular

Mehdi'nin İstanbul'u Manen Fethetmesi
Türk Milleti ve 700-1400 Yılları
Mehdi''nin Zuhur Ettiğinde Tanınması
Mehdi'nin Çıkısının İlanı
Mehdi'nin Çıktığı Yer
Mehdi'ye Kendi İstemediği Halde Biat Edilmesi
Mehdi'nin Kaybolma Meselesi Nedir?
12 Halife Meselesinin Aslı
Mehdi Muhalifi Şahıslar
Mehdi'nin Gericilerle Mücadelesi
Mehdi'nin Dini Aslına Döndürmesi
Mehdi'nin Yakın Yardımcıları
Kıyamete Kadar Mücadele Edecek Cemaat
Mehdi'nin Yeryüzünde Kalış Süresi

Risale-i Nur Külliyatinda Mehdi

Hz. İsa Aleyhisselam ve Mehdi

İsa (A.S.)'nın İnmesine Dair Hadisler Tevatur Derecesindedir
İsa (A.S.)'nın Geleceğini Bildiren Sahih Hadisler
İsa (A.S.) ve Mesih Deccal
İsa (A.S.) Zamanında Yeryüzü Barışla Dolacak
İsa (A.S.) Zamanında Büyük Bolluk Olacak
İsa (A.S.) Yeni Bir Din Getirmeyecektir
İsa (A.S.)'nın Hilyesi
İsa (A.S.) Peygamberimizin (S.S.V) Kabri Yanına Defnedilecektir
Risale-i Nur Küllıyatında İsa Aleyhisselam

Çeşitli Kaynaklarda Mehdi ile İlgili Rivayetler

Hadislerde Mehdi'nin Çıkışı
Mehdi'nin Geldiği Dönem
Konstantinye'de Mesih'le Birlikte Bulunması
Hz. İsa Mehdi'nin Arkasında Namaz Kılacaktır
Mehdi Olarak Adlandırılmasının Sebebi
Mehdi'nin Diğer İsimleri
Yaşamını Gizli Sürdürmesi
Aniden Çıkması
Mehdi'nin Ashabının Kendisine Sığınması
Mehdi'nin Gelişinde Hiç Şüphe Yoktur
Mehdi'nin Çıkışını Gökten Bir Ses Haber Verecektir
Mehdi'nin Efdaliyeti
"O Battığı Yerden Doğan Güneştir"
Arza Varis Olacaklar Mehdi Ve Ashabıdır
Müşrikler İstemese De Hak Dini Yeryüzüne Hakim Kılacak
Yeryüzüne Mirasçı Kılınanlar Ehl-i Beyt Ve Mehdi'dir
Göklerde Ve Yerde Herkesin Ona Teslim Olması
Mehdi'nin Korunan Bir Ashabı Vardır
İblis'in Süresinin Bittiği Gün Mehdi'nin Geldiği Gündür
Şeytanın Eziyet Vermesi
Allah'ın Mehdi'yi Görünmez Ordularla Desteklemesi
Mehdi'nin Ashabı
Mehdi Yeryüzünü Eşitlik Ve Adaletle Dolduracaktır
Mehdi Döneminde Yaşanacak Bazı Olaylar

Şairlerin Şiirlerinde Mehdi

Dünyayı Ayağa Kaldıran film ve Hz. İsa

Kuran'a Göre Hz. İsa'nın Hayatı
İncillerdeki Çeşitli Çarmıh İzahları
Hz. İsa Dünyaya Dönecektir
Hıristiyanlıktaki Üçleme Yanılgısı
İsrail Askerlerinin Mescid-i Aksa Saldırısı Altında Yatan Gerçek: SON KEHANET
İsrail Hükümetinden Yahudi Çete Üyelerine AF!
Mescid-i Aksa’nın Yıkımı ve Tapınağın İnşası Yolunda Şer İttifakı

Giriş
Allah'ın Vaadi: Hz. İsa (as) Yeryüzüne Tekrar Dönecektir
Hz. İsa(as)'ın Dönüşünün Habercileri
Hz. İsa(as)'ın Yeryüzüne Geliş Alametleri
Tevrat ve İncil'de Mesih'in Dönüş Alametleri
Hz. İsa(as)'ın Yeryüzüne Dönüş Zamanı
Sonuç

Önsöz
Giriş
Hz. İsa Ölmedi Ve Öldürülmedi
Hz. İsa'nın Ölmediğine Dair Kuran'da Yer Alan Diğer Deliller
'Hz. İsa Öldü' Diyenlerin İçine Düştükleri Yanılgı
Hadislerde Hz. İsa
Hz. İsa Geldiğinde Dünya Barış Ve Huzurla Dolacak
Sonuç

Giriş
Hıristiyanların "Üçleme" Yanılgıları
Kuran'da Üçleme İnancı Reddedilmektedir
Üçleme İnancı Hz.İsa'dan Asırlar Sonra Ortaya Çıkmıştır
Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir, Allah'ın Peygamberidir
İncil'deki "Gerçek Hıristiyanlık"
İncil'de Tarif Edilen "Allah'ın Peygamberi Hz. İsa"
İncil Yazarları Hz. İsa'nın Hayatına Şahit Olmamışlardı
Hıristiyanlar Bu Asılsız İddiayıNeden Ortaya Atmış Olabilirler?
İznik'ten Bugüne Üçleme Karşıtı Hıristiyanlar
Sonuç