Kehf Suresi peygamberimizin dikkat çektiği bir suredir

Kehf Suresi'nde sırlar ve ahir zamana dair işaretler bulunmaktadır

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin olağanüstü durumu anlatılmaktadır

Kehf Kıssası'nda kıyamet alametlerine ve ahir zamana yönelik önemli işaretler vardır

Hz. Musa ve Hz. Hızır Kıssası

Kehf Suresi'nde Hz. Zülkarneyn hakkında önemli bilgiler verilmiştir

Kehf Suresi'ndeki bazı ayetlerin ebced değerleri günümüze çok yakın zamanlara bakmaktadır

KEHF SURESİ'NDEKİ BAZI AYETLERİN EBCED DEĞERLERİ GÜNÜMÜZE ÇOK YAKIN ZAMANLARA BAKMAKTADIR

Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabtetmiştik... (Kehf Suresi, 14)

HİCRİ: 1400 MİLADİ:1979

Dedi ki: Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç nimet ve imkan) daha hayırlıdır... (Kehf Suresi, 95)

HİCRİ:1409, MİLADİ:1988 (Şeddesiz)

Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik... (Kehf Suresi, 84)

HİCRİ:1440, MİLADİ:2019 (Şeddeli)

Kehf Suresi'nde hicri 14. yüzyıl başına yani miladi olarak 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başına bakan bir işaret ise Kehf Suresi'nin sıra numarası ile ayet sayısının çarpımından elde edilen 1980 rakamıdır. Bu rakam Hicri 14. asrın başlarına tekabül etmektedir.

18. Sure Kehf Suresi 110 ayet  18 x 110 = 1980

Bediüzzaman Said Nursi de birçok sözünde ahir zamanın başlangıcı olarak aynı tarihlere işaret etmiştir. Örneğin bir sözü şu şekildedir:

“İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki: "Ahiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalbli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin bin sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevide bin dörtyüz sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib zannetmişler?” 

Üstad burada, sahabelerin yaşadığı dönemden "1400 sene sonra"sından bahsederek, ahir zamanın 1980'li yıllara tekabül edeceğine işaret etmiştir. Burada ne 1373, ne 1378, ne de 1398 denmemiş, tam 1400 denmiştir. Yani Hicri 14. yüzyıl.

Kehf Suresi iman edenler için çok önemli bir müjde içermektedir. Bu müjde, Peygamberimiz (sav)'in de hadislerinde bildirdiği, kutlu bir dönem olan ahir zamanın yaklaşmasıdır. Kehf Suresi bu açıdan bakıldığında, İslam'ın ahir zamanda geçireceği başlangıç, gelişme ve Hz. İsa'nın gelişi ile birlikte sonuçlanacak olan hakimiyet dönemlerine işaret etmektedir.