Kehf Suresi peygamberimizin dikkat çektiği bir suredir

Kehf Suresi'nde sırlar ve ahir zamana dair işaretler bulunmaktadır

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin olağanüstü durumu anlatılmaktadır

Ashab-ı Kehf'in gizliliği belirli bir süreye kadar devam etmiştir
Kralın karşısında inançlarını açıkça dile getirmişlerdir
Kendi milletlerine Allah'ın dinini tebliğ etmişlerdir
İnkarcıların fikir sisteminden tamamen uzaklaşmışlardır
Kehf Ehli'nin yaşamlarından alınacak bazı dersler
Kehf Ehli kendilerini gizlemek zorunda kalmışlardır

Kehf Kıssası'nda kıyamet alametlerine ve ahir zamana yönelik önemli işaretler vardır

Onların sayısını sadece Allah ve az sayıda kişi bilmektedir
Ashab-ı Kehf'in mağarada kalış süresi

Hz. Musa ve Hz. Hızır Kıssası

Hz. Musa ve genç yardımcısının "iki denizin birleştiği yere" yaptıkları yolculuk
Balık, buluşm a yerinin tam olarak belirlenmesinde bir işaret olmuştur
Hz. Musa'nın üstün merhamet ve ilim sahibi Hz. Hızır ile buluşması
Hz. Musa tabi olmak için Hz. Hızır'dan izin istemiştir
Hz. Hızır'ın Hz. Musa'ya verdiği cevap
Hz. Musa inşallah diyerek söz vermiştir
Hz. Hızır Hz. Musa'dan açıklayıncaya kadar kendisine soru sormamasını istemiştir
Hz. Hızır bindikleri gemiyi delmiştir
Hz. Musa Hz. Hızır'dan aldığı eğitimin devam etmesini talep etmiştir
Hz. Hızır'ın çocuğu öldürmesine Hz. Musa'nın gösterdiği tepki
Hz. Hızır'dan aldığı derslerin devamı için Hz. Musa'nın bulduğu çözüm
Kasaba halkının Hz. Musa ve Hz. Hızır'ı konuklamaktan kaçınmaları
Hz. Musa'nın sorduğu son soru, aralarında ayrılma vaktinin geldiğinin bir işareti olmuştur
Hz. Hızır'ın gemiyi delmesinin nedenleri
Allah, çocuğun canını almak için Hz. Hızır'ı vesile etmiştir
Hz. Hızır'ın öksüz çocuklara ait olan duvarı inşa etmesinin hikmeti

Kehf Suresi'nde Hz. Zülkarneyn hakkında önemli bilgiler verilmiştir

Hz. Zülkarneyn güçlü bir iktidara ve üstün bir ilme sahiptir
Hz. Zülkarneyn'in batıya yolculuğu
Hz. Zülkarneyn sadece bir devlet adamı ve hakim değil, aynı zamanda bir mürşittir
Hz. Zülkarneyn'in doğuya yolculuğu
Hz. Zülkarneyn'in üçüncü yolculuğu
Hz. Zülkarneyn, kendisinden yardım istenilen bir liderdir
Hz. Zülkarneyn yaptığı yardım karşılığında hediye almamıştır
Hz. Zülkarneyn ileri bir inşaat teknolojisi kullanmıştır
Hz. Zülkarneyn tarafından yapılan set aşılamamıştır

Kehf Suresi'ndeki bazı ayetlerin ebced değerleri günümüze çok yakın zamanlara bakmaktadır