Peygamberimiz Altınçağı cennet benzeri özelliklerle tasvir etmiştir

Altınçağda görülmemiş bir bolluk olacaktır

Teknolojik gelişmeler Altınçağdaki bolluğun sağlanmasına uygun ortam oluşturacaktır
Çöller yeşertilecektir
Hayat pahalılığı ve darlık yılları bitecektir

En ileri teknoloji insanların kullanımına girecektir

Ulaşım teknolojisinde büyük atılım yaşanacaktır
İletişim alanındaki gelişmeler insanlara hizmet edecektir
Bilgisayar ve internet teknolojisi yeryüzünde refaha vesile olacaktır

Altınçağ, bilimsel alanda bugüne kadar görülmemiş gelişmelere sahne olacaktır

Tıpta ve genetik biliminde çok büyük ilerlemeler kaydedilecektir

Altınçağda üstün bir sanat anlayışı hakim olacaktır

Altınçağ, gelişmiş sanat anlayışı açısından Hz. Süleyman dönemi ile benzerlikler gösterecektir
Altınçağda cennete benzer bir ortam oluşacaktır

Kuran ahlakının tüm incelikleriyle yaşanması Altınçağın bir özelliğidir

Yeryüzü adaletle dolacaktır

Güzellik yapan insanlara vaat edilen barış yurdu altınçağda tam anlamıyla yaşanacaktır

Din aslına dönecektir