Tevrat ve İncil'de Mesih'in Dönüş Alametleri

Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelecek olması Hıristiyanlığın temel inanç esaslarındadır. İncil'in pek çok yerinde Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne geleceği bildirilmiş ve samimi olarak iman eden Hıristiyanların bu kutlu gün için en güzel şekilde hazırlanmaları gerektiği ifade edilmiştir: Bunlardan bazıları şöyledir:

İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. "Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. "Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir. " (Elçilerin İşleri, 1:9-11)

Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. (Pavlus'un Titus'a Mektubu, 2:13)

Bütün bunlar, İsa gökten gelip göründüğü zaman olacak. İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. (2. Selaniklilere, 1:7-8)

İkinci kez, ... kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. (İbranilere, 9:28)

İşte, bulutlarla geliyor! Her göz O'nu görecek... (Esinleme, 1:7)

Ayrıca İncil'de Hz. İsa'nın geliş alametlerinin neler olduğu da açıklanmıştır. İncil'de Hz. İsa'nın ikinci kez gelişinin alametlerini, öğrencilerine şu şekilde anlattığı bildirilir:

İsa Zeytinlik Dağı üzerinde otururken, şakirtleri ayrıca gelip ona dediler; "Bize söyle bu şeyler ne zaman olacak? Ve senin gelişine ve dünyanın sonuna alamet ne olacak?" İsa cevap verip onlara dedi ki; "Sakın sizi kimse saptırmasın çünkü birçokları, 'Mesih benim' diye benim ismimle gelip birçoklarını saptıracaklar." (Matta, 24: 3-6)

Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim O olduğuma inanasınız. (Yuhanna, 13:19)

Kurtarıcı Mesih beklentisi Yahudi inancının da temel esaslarından biridir. Yahudi inancına baktığımızda gelecekte dünyayı adaletle dolduracak, bütün bozguncu kavimleri susturacak ve bütün milletlerin ardından gideceği, sıfatı "Yaheb veya Şaheb" (Yeniden nizam veren) olan bir kurtarıcıdan, Mesih'in gelişinden bahsedildiğini görürüz.

Eski Ahit'te yani Tevrat'ı, Zebur'u ve İsrail peygamberleri ile ilgili diğer bazı kitapları içeren Kitabı Mukaddes kısmında da, beklenen Mesih'in özellikleri ve geliş alametleri haber verilmiştir.

Eski ve Yeni Ahit'te yer alan Mesih'in geliş alametleri incelendiğinde, Mesih gelmeden önceki dönemde toplumlarda ahlaki ve sosyal bozulma yaşanacağı, büyük savaşların olacağı, insanlara dehşet veren felaketlerin yaşanacağı, gökyüzünde olağanüstü olayların meydana geleceği, insanların din ahlakından uzaklaşacağı, adaletsizlik ve haksızlığın yaygınlaşacağı, samimi olarak iman edenlerin baskı göreceği, huzur ve güvenliğin yerini kargaşa ve tedirginliğin alacağı görülmektedir.

Bu bölümde her iki kitapta yer alan Mesih'in geliş alametlerini inceleyeceğiz.

122. Sahte Mesihlerin Çıkması

İsa onlara şu karşılığı verdi: "Sakın kimse sizi saptırmasın! Çünkü birçokları, 'Mesih benim' diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracaklar." (Matta, 24: 3-5)

Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih burada', ya da 'İşte şurada' derse, inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek... (Matta, 24: 23-25)

Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. (Matta, 24: 11)

İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar" dedi. "Birçokları, 'Ben oyum' ve 'Zaman yaklaştı' diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. (Luka, 21: 8)

123. Bazı İnsanların Mesih'in Gelişinden Umut Kesmeleri

Evvela şunu bilirsiniz ki, son günlerde alaycılar kendi arzularına göre yürüyerek ve "Onun zuhurunun vaadi nerededir? Çünkü babaların uyudukları günden beri herşey hilkatin başlangıcından olduğu gibi kalıyor" diye alayla geleceklerdir. (Petrus'a II. Mektup, 3: 3-4)

"Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu, ummadığınız bir saatte gelecektir." (Matta, 24: 44)


Gerek İslami kaynaklarda, gerekse İncil'de Mesih'in gelişinden önce sahte Mesihlerin, peygamberlik iddiasında bulunanların çıkacağı bildirilmiştir. Resim ve küpürlerde böyle iddialarla ortaya çıkan kişilerle ilgili haberler görülmektedir. Bilinmelidir ki, bunların dikkate alınacak yönü yoktur. Hz. İsa yeryüzüne yeniden geldiğinde, onun Hz. İsa olduğundan şüphe edilebilecek bir durum oluşmayacaktır. Hiç kimse "bu kişi Hz. İsa olamaz" diyecek bir sebep bulamayacaktır. Çünkü Hz. İsa Allah Katına yükseldiği haliyle, o zamanki kıyafetiyle gelecek, hiçbir insanın asla taklit edemeyeceği üstün özelliklere sahip olacaktır.
Tempo Dergisi, 1993, "Kendilerini yaktılar"
Newsweek, Nisan 1997, "The Next Level"


124. Depremlerin Artması

Sizin gördüğünüz bu şeylere gelince, günler gelecek ki, o vakit burada yıkılmadık taş üstünde taş kalmayacaktır. (Luka, 21: 6)

Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. (Matta, 24:7)

Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. (Luka, 21: 11)


Sabah, 21 Eylül 1999, "Deprem: 7.6"
Newsweek, 02 Temmuz 1990
Radikal, 28 Ocak 2001, "Her yer dümdüz oldu"
Sabah, 17 Ekim 1999, "Saat üçe taktı"
Tercüman, 24 Mayıs 2003, "Dünya Sallanıyor"
Sabah, 22 Kasım 2002, "Pakistan'da deprem 20 ölü"
Ortadoğu, 07 Ocak 2000, "Depremsiz gün yok"
Güneş, 03 Kasım 2002, "Dünya sallandı!"


125. Kıtlıklar Olması

... yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. (Matta, 24: 7)

..., yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. (Luka, 21: 11)

Akit, 12 Nisan 2001, "2,5 Milyon İnsan açlık ile karşı karşıya"
Yenibinyıl, 23 Haziran 2000, "Dünyanın dörtte biri aç"
Evrensel, 14 Temmuz 2001, "Brezilya'da 50 milyon aç"
Star, 11 Eylül 2001, "Kıtlığın ilanı"
Posta, 03 Eylül 2001, "Dünya çocukları açlığın pençesinde"

Zaman, 11 Haziran 2002, "Her yıl 815 milyon kişi açlıktan etkileniyor"

126. Büyük Savaşların Yaşanması

... Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak... (Matta, 24: 6-7)

Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmez." Sonra onlara şöyle dedi: "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak." (Luka, 21: 9-10)

Birinci Dünya Savaşı ardında 8 milyon ölü, yüzlerce harabeye dönmüş şehir ve milyonlarca yaralı, sakat, evsiz ve işsiz insan bıraktı. Bundan 21 yıl sonra başlayan İkinci Dünya Savaşı ise ardında yaklaşık 50 milyon ölü ve harap olmuş şehirler bıraktı. Dünya tarihindeki en büyük yıkımlara sahne olan bu savaşların ardından, dünyanın çeşitli bölgelerinde karışıklıklar, iç savaşlar, ayaklanmalar hiç eksik olmadı. Kuşkusuz tüm bunlar ahir zamanda yaşadığımızın bir habercisi ve aynı zamanda da Hz. İsa'nın gelişinin yakın olduğunun müjdecisidir. Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi ile tüm bu savaşlar son bulacak, dünya barış ve huzur yurdu haline gelecektir.


127. Sevginin Azalması, Kin ve Öfkenin Artması

O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler... Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. (Matta 24: 10, 12)

... Kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. (Timoteasa II. Mektup, 3: 2-5)

Akşam, 14 Ocak 2002, "Altı aylık kızını aç bırakıp öldürdü"

 

128. İnsanların Din Ahlakından Uzaklaşması

Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. (Timoteasa II. Mektup, 4: 3-4)

Ruh açıkça diyor ki, sonraki zamanlarda bazıları imandan dönecek. (Timoteosa I. Mektup, 4: 1)

Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. (Timoteasa II. Mektup, 3: 5)

(sol, üst resim) Tempo, 06 Mayıs 1989
Hürriyet, 3 Mayıs 1994, "Fransa'da şeytana inananlar arttı"

 

129. İnsanlara Dehşet Veren Felaketlerin Yaşanması

Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak... (Luka, 21: 26)

...Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. (Matta, 24: 30)


Radikal, 26 Ekim 2003, "Bir bu fırtına eksikti"
Ortadoğu, 25 Ekim 2003, "Buzulların onda biri erimiş"
Günboyu, 27 Kasım 2002, "Avrupa'yı sel aldı"
Tercüman, 28 Eylül 2003, "Bu defa Sibirya: 8.5"
Takvim, 21 Aralık 1999, "Çamur 3m."

 

 

 

(üst solresim) Hürriyet Bilim, 06 Eylül 2003
Tempo, 03 Nisan 2003, "Dünyada 'kıyamet' paniği"
Sabah, 14 Eylül 2003, "Güney Kore"yi tayfun vurdu"
Radikal, 21 Şubat 2003, "Gök, yere indi"
Radikal, 28 Ekim 2003, "120 bin hektar alev alev"


130. Salgın Hastalıkların Yaygınlaşması

Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. (Luka 21: 11)

Hürriyet, 26 Haziran 2001,"AIDS 20 yılda 22 milyon can"
Güneş, 21 Nisan 2003,"Çağın felaketi"
Akit, 21 Haziran 2001, "Evrensel afet: AIDS"
Akşam, 01 Nisan 2003,"Ebola'dan daha bulaşıcı"
Hürriyet, 17 Mart 2003,"Öldürücü en son hastalık SARS"


131. Dini Menfaatlerine Alet Eden Kişilerin Ortaya Çıkması

Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. (Timoteasa II. Mektup, 4: 3-4)

Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. (II.Timoteas 3: 5)


Akşam, 07 Ekim 2002,"UFO tarikatının ilk kopya annesi"
Takvim, 04 Nisan 2002, "Moon nasıl gelişti"
Akşam, 12 Kasım 2002, "Gizem dolu felsefe"
Akşam, 03 Ağustos 2002, "Transa geçmek için resmi yetti"
Yarın, 23 Haziran 2003, "Güneş tapınağında Wicca ayini"

132. Güneş ve Ay'da Alametler Belirmesi

Güneş'te, Ay'da ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. (Luka, Bap 21, 25-26)

O günlerin sıkıntısından hemen sonra, Güneş kararacak, Ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak. (Matta, Bap 24, 29)

Rabbin günü yakındır. Güneş ile Ay kararıyor ve yıldızlar ışıklarını gizliyorlar... (Yoel, 3: 14-16)

Gökteki yıldızlarla takım yıldızlar ışımayacak. Doğan Güneş kararacak, Ay ışığını vermez olacak. (Yeşaya,13: 4-11)

Vatan, 08 Kasım 2003, "Sahurdan önce ay tutulması"
Vatan, 07 Ağustos 2003, "Manyetik fırtına dünyayı sarsıyor"
Asabi, 27 Ağustos 2003, "Paniğe gerek yok"

133. Gökyüzünde Olağanüstü Olayların Yaşanması

Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. (Luka, 21: 11)

O zaman İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. (Matta, 24: 30)

... Onda gökler büyük gürültü ile zeval bulacaklar ve unsurlar yanarak eriyecekler ve yer ve onda olan işler yanıp biteceklerdir. (Petrus'a II. Mektup, 3: 10)

 

Takvim, 18 Eylül 2001,"Tayvan tayfuna teslim"
Güneş, 03 Eylül 2003, "Dev göktaşı çarpacak mı?"
Gözcü, 22 Aralık 1999, "Venezuela haritadan silindi"
"Time, 23 Mayıs 1999, "The Heats Is On"Time,
23 Mayıs 1994,"Cosmic Crash"
Tercüman, 14 Eylül 2003, "Ozon deliği hortladı"
Milliyet, 22 Şubat 2000, "Küresel ısınma kansere rakip"
Türkiye, 15 Ağustos 2003, "Avrupa'yı sıcak çarptı: 4 bin ölü"

134. Ahlaki Bozulma

İnsanlar, kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. (Timoteasa II. Mektup, 3: 1-5)

Sonraki vakitlerde bazıları imandan irtidad edip (uzaklaşıp, çıkıp), aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişini dinleyecekler. Yalan söyleyenlerin ikiyüzlülüğü ile vicdanları dağlanacak. (Timoteosa I. Mektup, 4: 1-2)

Gözcü, 02 Ocak 2002, "Belçika ahlaklı politikacı arıyor"
Milliyet, 29 Ağustos.2002, "Dünyada rüşvet hızla artıyor"
Milli Gazete, 20 Ocak 2002, "Dost yok, düşman yok, sadece çıkar var"

135. Samimi Olarak İman Edenlerin Baskı Görmesi

The Massacre of the Innocents (Masumların Katliamı), Armadio degli Argenti

Benim adımdan ötürü kralların ve valilerin önüne çıkarılacaksınız...

Anne babalarınız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler...

Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.. (Luka 21:12,16,19)


136. İman Edenlerin Sakınması Gereken Fitnelerin Ortaya Çıkması

Daniel peygamberin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacaktır. (Matta, 24:15, 21)

O vakit, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsınlar ve onun içinde olanlar çıksınlar, kırda olanlar oraya girmesinler. (Luka, 21: 20-21)

O günde kendisi damın üzerinde ve eşyası evin içinde olan adam, onları almak için aşağı inmesin, böylece tarlada olan da geri dönmesin. (Luka, 17: 31)

Zeytin Dağı'ndan Kudüs Jerusalem from the Mount of Olives 1859, The Fine Art Society, Londra


137. İnsanlara Acı ve Sıkıntı Veren Olayların Yaşanması

O zaman İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. (Matta, 24: 30)

Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. (Matta, 24: 6, 21-22)

O günlerde gebe ve emzikli olanların vay başına! Çünkü memleket üzerine büyük sıkıntı ve bu kavme azap gelecektir. (Luka, 21: 23)

O günlerde öyle sıkıntı olacak ki, onun gibisi Allah'ın halkettiği hilkatin (yaratılışın) başlangıcından şimdiye kadar ne olmuştur, ne de olacaktır. (Markos, 13: 19)

Rabbin büyük günü yakındır, yakındır ve çok çabuk geliyor... O gün gazap günüdür, sıkıntı ve darlık günü, harabiyet ve viranlık günü, karanlık ve karaltı günü, bulutlar ve koyu karanlık günü… (Tsefanya, 1: 14-15)


 

Gözcü, 30 Aralık 1999,"Avrupa'yı kırıp geçen sel 120 can aldı"
Newsweek, 18 Mayıs 1998, "İtalya'da 'Pompei 2000"
Milli Gazete, 21 Ağustos 2000,"Dünya felaketlerle boğuşuyor"
Takvim, 12 Temmuz 2002, "Dünya doğal afetlerle boğuşuyor"
Posta, 23 Ağustos 1999, "Dünya kan ağlıyor"
Akşam, 10 Mayıs 2003, "ABD'de 30 yılın en büyük sel felaketi"
Vakit, 19 Ağustos 2003, "Fransa'dan sıcaktan 5 bin ölü"

138. Deccal'in Çıkışı

Hiçbir surette kimse sizi aldatmasın.

Çünkü önce irtidat gelmedikçe ve İlah denilen, yahut ibadet edilen herşeye karşı duran ve Allah'ın mabedinde oturup kendisinin Allah olduğunu göstermek suretiyle kendisini yükselten, fesat adamı, helak oğlu, izhar olmadıkça (meydana çıkarılmadıkça) o gün gelmez.

(Selaniklilere II. Mektup, 2: 3-4)

 

İşte böyle; Biz, her peygambere suçlu-günahkarlardan bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. (Furkan Suresi, 31)

ileri >>>