Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da işaret olduğunu bildiren çeşitli hadisleri vardır
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye işaret eden ayetler
Peygamberimizin açıkladığı alametler birbiri ardınca ve belirtildiği biçimde içinde bulunduğumuz çağda yaşanmaktadır

Mehdi'nin gelişinde şüphe yoktur

Mehdi'nin çıkış alametleri

Peygamberimiz Mehdi'nin çıkışını ve Altınçağ'ı müjdelemiştir

PEYGAMBERİMİZ (SAV) MEHDİ'NİN ÇIKIŞINI VE
ALTINÇAĞ'I MÜJDELEMİŞTİR

Mehdi, daha önce de belirttiğimiz gibi ahir zamanda gelip, tüm dünyayı içinde bulunduğu büyük karmaşadan, adaletsizliklerden ve ahlaki çöküşten kurtaracaktır. Peygamber Efendimizden nakledilen hadislerde ve sahabelerin çeşitli rivayetlerinde Mehdi'nin pek çok özelliği tarif edilmektedir. O, inkarcı ideolojileri ortadan kaldıracak, dünyanın dört bir yanında devam eden adaletsizlikleri, zulümleri, terörü sona erdirecek, dinin Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki şekliyle yaşanmasını sağlayacak, Kuran ahlakını insanlar arasında hakim kılacak, tüm dünyada huzuru ve barışı tesis edecektir.

Mehdi'nin üstlendiği bu görev çok zorlu, ciddi çaba gerektiren ve çok kapsamlı bir sorumluluktur. Ahirzamanda gelecek olan Hz. Mehdi de bu liderdir.

Site boyunca gördüğümüz gibi ahir zaman alametleri birer birer gerçekleşmektedir. Hz. Mehdi de ahirzamanda gelecek olan bu liderdir.

Bugün dünya üzerinde ve özellikle de Batılı ülkelerdeki dine yöneliş 21. yüzyılın Allah'ın izniyle çok güzel bir dönem olacağını müjdelemektedir.